Cena detaljno Štampaj

noći7101471071071071071071014710147107107107107107101471014710710710
Prijava14.0714.0714.0715.0715.0716.0716.0717.0717.0718.0718.0719.0719.0720.0720.0720.0721.0721.0721.0722.0722.0723.0723.0724.0724.0725.0725.0726.0726.0727.0727.0727.0728.0728.0728.0729.0729.0730.0730.0731.0731.07
Odjava21.0724.0728.0722.0725.0723.0726.0724.0727.0725.0728.0726.0729.0727.0730.0703.0828.0731.0704.0829.0701.0830.0702.0831.0703.0801.0804.0802.0805.0803.0806.0810.0804.0807.0811.0805.0808.0806.0809.0807.0810.08
Status2s1s1s1s2s1s
STANDARD SIDE BLOK | ULTRA ALL INCL
Dvokrevetna po osobi1407 1867 2446 1410 1871 1413 1874 1413 1874 1413 1874 1412 1874 1413 1874 2476 1413 1874 2486 1413 1874 1413 1884 1413 1894 1413 1908 1422 1918 1433 1928 2553 1447 1941 2567 1457 1951 1467 1965 1481 1975
Prvo dete 2,00-6,99339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339
Prvo dete 7,00-11,99852 1072 1367 853 1074 854 1075 854 1075 854 1075 854 1075 854 1075 1381 854 1075 1386 854 1075 854 1081 854 1087 854 1092 860 1098 866 1104 1421 871 1110 1426 877 1115 883 1120 889 1127
Jednokrevetna2430 3333 4502 2437 3339 2444 3346 2444 3346 2444 3346 2443 3346 2444 3346 4559 2444 3346 4583 2444 3346 2444 3369 2444 3389 2444 3413 2466 3436 2487 3456 4717 2510 3480 4741 2534 3504 2558 3528 2578 3548
Treća osoba1106 1426 1830 1110 1429 1113 1432 1113 1432 1113 1432 1103 1432 1113 1432 1849 1113 1432 1857 1113 1432 1113 1440 1113 1445 1113 1453 1111 1461 1126 1469 1902 1134 1477 1911 1142 1485 1150 1494 1158 1502
GLAVNA ZGRADA POGLED KOPNO | ULTRA ALL INCL
Dvokrevetna po osobi1437 1912 2510 1441 1915 1444 1918 1444 1918 1444 1918 1443 1918 1444 1918 2541 1444 1918 2551 1444 1918 1444 1932 1444 1942 1444 1952 1456 1966 1468 1976 2619 1478 1987 2633 1492 2000 1502 2011 1512 2025
Prvo dete 2,00-6,99339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339
Prvo dete 7,00-11,99867 1096 1400 869 1097 871 1099 871 1099 871 1099 871 1099 871 1099 1414 871 1099 1419 871 1099 871 1105 871 1110 871 1116 876 1122 882 1127 1454 888 1133 1460 894 1139 899 1145 906 1151
Jednokrevetna2495 3428 4632 2501 3431 2508 3438 2508 3438 2508 3438 2507 3438 2508 3438 4689 2508 3438 4713 2508 3438 2508 3462 2508 3485 2508 3506 2531 3530 2556 3554 4850 2576 3578 4874 2600 3599 2624 3623 2645 3647
Treća osoba1130 1456 1871 1130 1460 1134 1463 1134 1463 1134 1463 1124 1463 1134 1463 1894 1134 1463 1902 1134 1463 1134 1471 1134 1479 1134 1487 1132 1496 1150 1504 1955 1158 1516 1963 1170 1524 1178 1532 1187 1541
GLAVNA ZGRADA POGLED MORE | ULTRA ALL INCL
Dvokrevetna po osobi1471 1959 2575 1475 1963 1478 1966 1478 1966 1478 1966 1477 1966 1478 1966 2606 1478 1966 2619 1478 1966 1478 1976 1478 1990 1478 2001 1487 2014 1502 2025 2693 1513 2039 2703 1527 2050 1537 2064 1551 2074
Prvo dete 2,00-6,99339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339
Prvo dete 7,00-11,99884 1119 1432 886 1120 887 1122 887 1122 887 1122 887 1122 887 1122 1447 887 1122 1452 887 1122 887 1128 887 1133 887 1140 893 1145 899 1151 1488 904 1157 1494 911 1163 916 1169 923 1175
Jednokrevetna2563 3520 4761 2566 3526 2573 3533 2573 3533 2573 3533 2572 3533 2573 3533 4823 2573 3533 4847 2573 3533 2573 3554 2573 3578 2573 3602 2596 3627 2621 3651 4993 2645 3676 5018 2670 3700 2695 3725 2719 3750
Treća osoba1157 1497 1925 1157 1497 1161 1500 1161 1500 1161 1500 1151 1500 1161 1500 1945 1161 1500 1953 1161 1500 1161 1509 1161 1517 1161 1522 1159 1530 1174 1539 1997 1182 1544 2002 1191 1552 1196 1560 1204 1565

Cene za izabrani datum polaska, period i trajanje putovanja, usluge, tip smeštajne jedinice dostupne su na sajtu www.bigblue.rs i čine sastvani deo programa putovanja. Svi navedeni podaci su validni u trenutku prezentovanja. Cene su izražene u evrima po osobi i važe za rezervacije uz uplatu u iznosu od 30% od ukupne cene putovanja.

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:

• Čarter let na relaciji Beograd – Antalija – Beograd.

• Grupni transfer autobusom od aerodroma u Antaliji do izabranog hotela, u odlasku i povratku.

• Aerodromske takse za čarter let u iznosu od 44,08 evra (26,08 evra ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla i 18 evra aerodroma Antalija). Plaćanje se vrši u agenciji. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, ali je njihova promena moguća i dozvoljena, najkasnije 20 dana pre otpočinjanja putovanja. Promena cene po ovom osnovu može predstavljati kako povećanje cene putovanja tako i srazmerno smanjenje cene putovanja, do koga dolazi nakon zaključenja ugovora o putovanju.

• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobicajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.

• Usluge vodiča i organizacije putovanja.

U cenu aranžmana nije uračunato:

• Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.

• Individulani transfer 60 evra po osobi, VIP transfer 150 evra po osobi, deca do 6 godina ne plaćaju transfer.

Jedinstvena cena putovanja u slučaju sopstvenog prevoza obuhvata:

• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h). Takođe, ne može se tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišćene zbog fakultativnih izleta.

• Usluge vodiča i organizacije putovanja

NAPOMENE:

SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE TURSKE, O USLOVIMA PUTOVANJA U VEZI SA ZDRAVSTVENIM, CARINSKIM ILI GRANIČNIM FORMALNOSTIMA KOJI VAŽE ZA DRŽAVU ČIJI PASOŠ POSEDUJU, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.


OPŠTE NAPOMENE:

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.

• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni cenu putovanja. Pored toga u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje, najkasnije 20 dana pre otpočinjana putovanja, ako putovanje traje duže od šest dana ili 7 dana pre otpočinjanja putovanja u slučaju putovanja koja traju između dva i šest dana. Minimalan broj putnika za realizaciju ovog putovanja je 100 putnika.

• Organizator putovanja takođe ima pravo da otkaže putovanje u slučaju neizbežnih i vanrednih okolnosti.

• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.

• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.

• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija istaknuta u ugovoru između organizatora putovanja i ino partnera važeća u momentu sklapanja ugovora. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.

• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni

• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.

• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

POSEBNE NAPOMENE:

• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag.

USLOVI PLAĆANJA:

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA:

- gotovinski – avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put.
- čekovima građana do 6 mesečnih rata.
- platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina).
- kreditnim karticama Intesa banke mogude je placati do 6 jednakih mesečnih rata.
- kreditnim karticama NLB banke plaćanje do 12 mesečnih rata.
- kreditnim karticama OTP banke plaćanje do 12 mesečnih rata.
- preko računa.
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/predračuna ugovara direktno sa bankom).
- administrativna zabrana (ako poslodavac/firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP).

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IN-0000005, počev od 01.10.2023. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs .

Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP D.O.O.

PROGRAM PUTOVANJA ANTALIJSKA REGIJA BROJ 8. od 01.06.2024.

BIG BLUE GROUP doo

Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Katerorija licence A