Cena detaljno Štampaj

noći71071071071014710147107107107107107101471014
Prijava19.0619.0620.0620.0621.0621.0622.0622.0622.0623.0623.0623.0624.0624.0625.0625.0626.0626.0627.0627.0628.0628.0629.0629.0629.0630.0630.0630.06
Odjava26.0629.0627.0630.0628.0601.0729.0602.0706.0730.0603.0707.0701.0704.0702.0705.0703.0706.0704.0707.0705.0708.0706.0709.0713.0707.0710.0714.07
Status1s2s1s1s1s1s
SUPERIOR ROOM FOREST VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi3508 4958 3580 5030 3652 5102 3724 5174 7076 3724 5174 7076 3724 5174 3724 5154 3724 5174 3724 5174 3724 5174 3724 5174 7076 3724 5174 7099
Prvo dete 2,00-11,99339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339
Jednokrevetna5070 7235 5178 7343 5286 7451 5394 7559 10416 5394 7559 10416 5394 7559 5394 7539 5394 7559 5394 7559 5394 7559 5394 7559 10416 5394 7559 10447
Treća osoba2577 3586 2626 3640 2676 3689 2725 3738 5060 2725 3738 5060 2725 3738 2725 3718 2725 3738 2725 3738 2725 3738 2725 3738 5060 2725 3738 5074
SUPERIOR SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi3764 5340 3846 5422 3931 5507 4012 5588 7652 4012 5588 7652 4012 5588 4012 5568 4012 5588 4012 5588 4012 5588 4012 5588 7652 4012 5588 7675
Prvo dete 2,00-11,99339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339
Jednokrevetna5456 7811 5578 7932 5704 8058 5830 8180 11284 5830 8180 11284 5830 8180 5830 8160 5830 8180 5830 8180 5830 8180 5830 8180 11284 5830 8180 11316
Treća osoba2761 3860 2815 3914 2874 3972 2932 4031 5474 2932 4031 5474 2932 4031 2932 4011 2932 4031 2932 4031 2932 4031 2932 4031 5474 2932 4031 5488
DELUXE LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi4098 5826 4192 5921 4282 6016 4376 6106 8377 4376 6106 8377 4376 6106 4376 6086 4376 6106 4376 6106 4376 6106 4376 6106 8377 4376 6106 8408
Prvo dete 2,00-11,99339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)2196 3053 2243 3101 2292 3149 2340 3196 4340 2340 3196 4340 2340 3196 2340 3196 2340 3196 2340 3196 2340 3196 2340 3196 4340 2340 3196 4354
Jednokrevetna5956 8544 6096 8684 6235 8824 6374 8963 12378 6374 8963 12378 6374 8963 6374 8943 6374 8963 6374 8963 6374 8963 6374 8963 12378 6374 8963 12427
Treća osoba2990 4202 3058 4265 3121 4332 3188 4400 5988 3188 4400 5988 3188 4400 3188 4380 3188 4400 3188 4400 3188 4400 3188 4400 5988 3188 4400 6010
DELUXE ROOM SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi4543 6492 4656 6605 4772 6722 4885 6834 9398 4885 6834 9398 4885 6834 4885 6814 4885 6834 4885 6834 4885 6834 4885 6834 9398 4885 6834 9416
Prvo dete 2,00-11,99339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)2418 3382 2475 3439 2531 3496 2589 3553 4838 2589 3553 4838 2589 3553 2589 3553 2589 3553 2589 3553 2589 3553 2589 3553 4838 2589 3553 4848
Jednokrevetna6626 9539 6798 9710 6968 9881 7140 10052 13903 7140 10052 13903 7140 10052 7140 10032 7140 10052 7140 10052 7140 10052 7140 10052 13903 7140 10052 13934
Treća osoba3306 4665 3386 4746 3463 4828 3544 4908 6698 3544 4908 6698 3544 4908 3544 4888 3544 4908 3544 4908 3544 4908 3544 4908 6698 3544 4908 6712
FAMILY ROOM LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi5456 7811 5578 7932 5704 8058 5830 8180 11284 5830 8180 11284 5830 8180 5830 8160 5830 8180 5830 8180 5830 8180 5830 8180 11284 5830 8180 11315
Trokrevetna po osobi3764 5340 3846 5421 3931 5507 4012 5588 7652 4012 5588 7652 4012 5588 4012 5568 4012 5588 4012 5588 4012 5588 4012 5588 7652 4012 5588 7675
Četvorokrevetna po osobi3512 4971 3589 5048 3666 5124 3742 5201 7108 3742 5201 7108 3742 5201 3742 5181 3742 5201 3742 5201 3742 5201 3742 5201 7108 3742 5201 7126

Cene za izabrani datum polaska, period i trajanje putovanja, usluge, tip smeštajne jedinice dostupne su na sajtu www.bigblue.rs i čine sastvani deo programa putovanja. Svi navedeni podaci su validni u trenutku prezentovanja. Cene su izražene u evrima po osobi i važe za rezervacije uz uplatu u iznosu od 30% od ukupne cene putovanja.

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:

• Čarter let na relaciji Beograd – Antalija – Beograd.

• Grupni transfer autobusom od aerodroma u Antaliji do izabranog hotela, u odlasku i povratku.

• Aerodromske takse za čarter let u iznosu od 44,08 evra (26,08 evra ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla i 18 evra aerodroma Antalija). Plaćanje se vrši u agenciji. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, ali je njihova promena moguća i dozvoljena, najkasnije 20 dana pre otpočinjanja putovanja. Promena cene po ovom osnovu može predstavljati kako povećanje cene putovanja tako i srazmerno smanjenje cene putovanja, do koga dolazi nakon zaključenja ugovora o putovanju.

• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobicajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.

• Usluge vodiča i organizacije putovanja.

U cenu aranžmana nije uračunato:

• Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.

• Individulani transfer 60 evra po osobi, VIP transfer 150 evra po osobi, deca do 6 godina ne plaćaju transfer.

Jedinstvena cena putovanja u slučaju sopstvenog prevoza obuhvata:

• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h). Takođe, ne može se tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišćene zbog fakultativnih izleta.

• Usluge vodiča i organizacije putovanja

NAPOMENE:

SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE TURSKE, O USLOVIMA PUTOVANJA U VEZI SA ZDRAVSTVENIM, CARINSKIM ILI GRANIČNIM FORMALNOSTIMA KOJI VAŽE ZA DRŽAVU ČIJI PASOŠ POSEDUJU, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.


OPŠTE NAPOMENE:

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.

• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni cenu putovanja. Pored toga u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje, najkasnije 20 dana pre otpočinjana putovanja, ako putovanje traje duže od šest dana ili 7 dana pre otpočinjanja putovanja u slučaju putovanja koja traju između dva i šest dana. Minimalan broj putnika za realizaciju ovog putovanja je 100 putnika.

• Organizator putovanja takođe ima pravo da otkaže putovanje u slučaju neizbežnih i vanrednih okolnosti.

• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.

• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.

• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija istaknuta u ugovoru između organizatora putovanja i ino partnera važeća u momentu sklapanja ugovora. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.

• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni

• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.

• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

POSEBNE NAPOMENE:

• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag.

USLOVI PLAĆANJA:

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA:

- gotovinski – avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put.
- čekovima građana do 6 mesečnih rata.
- platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina).
- kreditnim karticama Intesa banke mogude je placati do 6 jednakih mesečnih rata.
- kreditnim karticama NLB banke plaćanje do 12 mesečnih rata.
- kreditnim karticama OTP banke plaćanje do 12 mesečnih rata.
- preko računa.
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/predračuna ugovara direktno sa bankom).
- administrativna zabrana (ako poslodavac/firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP).

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IN-0000005, počev od 01.10.2023. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs .

Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP D.O.O.

PROGRAM PUTOVANJA ANTALIJSKA REGIJA BROJ 8. od 01.06.2024.

BIG BLUE GROUP doo

Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Katerorija licence A