Cena detaljno Štampaj

noći714714714710
Prijava11.0511.0518.0518.0525.0525.0531.0531.05
Odjava18.0525.0525.0501.0601.0608.0607.0610.06
Status2s2s
STANDARD POGLED KOPNO | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1365 2465 1480 2670 1570 2825 1605 2215
Prvo dete 2,00-9,99339 339 339 339 339 339 339 339
Prvo dete 10,00-14,99837 1390 892 1485 932 1559 949 1254
Drugo dete 2,00-9,99 (ako je 1.dete 2,00-9,99)837 1390 892 1485 932 1559 949 1254
Drugo dete 10,00-14,99 (ako je 1.dete 2,00-9,99)837 1390 892 1485 932 1559 949 1254
Drugo dete 10,00-14,99 (ako je 1.dete 10,00-14,99)829 1378 888 1481 932 1559 949 1254
Jednokrevetna1860 3510 2035 3815 2160 4045 2215 3130
Treća osoba1070 1840 1150 1980 1215 2090 1235 1665
Prvo dete 2,00-9,99339 339 339 339 339 339 339 339
Prvo dete 10,00-14,99837 1390 892 1485 932 1559 949 1254
STANDARDNA SOBA DELIMICNI POGLED MORE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1385 2500 1500 2700 1585 2855 1620 2240
Prvo dete 2,00-9,99339 339 339 339 339 339 339 339
Prvo dete 10,00-14,99845 1406 899 1501 940 1575 957 1266
Drugo dete 2,00-9,99 (ako je 1.dete 2,00-9,99)845 1406 899 1501 940 1575 957 1266
Drugo dete 10,00-14,99 (ako je 1.dete 2,00-9,99)845 1406 899 1501 940 1575 957 1266
Drugo dete 10,00-14,99 (ako je 1.dete 10,00-14,99)837 1394 897 1497 940 1575 957 1266
Jednokrevetna1885 3560 2055 3860 2185 4095 2235 3165
Treća osoba1085 1870 1165 2015 1230 2120 1250 1680
Prvo dete 2,00-9,99339 339 339 339 339 339 339 339
Prvo dete 10,00-14,99845 1406 899 1501 940 1575 957 1266
STANDARD POGLED MORE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1435 2600 1550 2805 1635 2960 1670 2310
Prvo dete 2,00-9,99339 339 339 339 339 339 339 339
Prvo dete 10,00-14,99861 1442 920 1545 964 1623 981 1300
Drugo dete 2,00-9,99 (ako je 1.dete 2,00-9,99)861 1442 920 1545 964 1623 981 1300
Drugo dete 10,00-14,99 (ako je 1.dete 2,00-9,99)861 1442 920 1545 964 1623 981 1300
Drugo dete 10,00-14,99 (ako je 1.dete 10,00-14,99)861 1442 920 1545 964 1625 981 1304
Jednokrevetna1955 3705 2130 4015 2265 4250 2315 3280
Treća osoba1120 1930 1195 2065 1250 2170 1275 1725
Prvo dete 2,00-9,99339 339 339 339 339 339 339 339
Prvo dete 10,00-14,99861 1442 920 1545 964 1623 981 1300
PORODIČNA SOBA | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi2235 4300 2450 4675 2610 4965 2675 3820
Prvo dete 2,00-9,99339 339 339 339 339 339 339 339
Prvo dete 10,00-14,99339 339 339 339 339 339 339 339
Drugo dete 2,00-9,99 (ako je 1.dete 2,00-9,99)339 339 339 339 339 339 339 339
Drugo dete 10,00-14,99 (ako je 1.dete 2,00-9,99)339 339 339 339 339 339 339 339
Drugo dete 10,00-14,99 (ako je 1.dete 10,00-14,99)339 339 339 339 339 339 339 339
Trokrevetna po osobi1615 2995 1760 3245 1865 3435 1910 2675
Prvo dete 2,00-9,99339 339 339 339 339 339 339 339
Prvo dete 10,00-14,99339 339 339 339 339 339 339 339
Drugo dete 2,00-9,99 (ako je 1.dete 2,00-9,99)339 339 339 339 339 339 339 339
Drugo dete 10,00-14,99 (ako je 1.dete 2,00-9,99)339 339 339 339 339 339 339 339
Drugo dete 10,00-14,99 (ako je 1.dete 10,00-14,99)339 339 339 339 339 339 339 339
Četvorokrevetna po osobi1305 2340 1415 2530 1495 2675 1525 2100
Prvo dete 2,00-9,99339 339 339 339 339 339 339 339
Prvo dete 10,00-14,99339 339 339 339 339 339 339 339

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 30% OD UKUPNE CENE ARANŽMANA DO 30.04.2024. ILI DO POPUNE KAPACITETA PO USLOVIMA RANIH REZERVACIJA.

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:

• Čarter let na relaciji Beograd – Antalija – Beograd.

• Grupni transfer autobusom od aerodroma u Antaliji do izabranog hotela, u odlasku i povratku.

• Aerodromske takse za čarter let u iznosu od 44,08 evra (26,08 evra ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla i 18 evra aerodroma Antalija). Plaćanje se vrši u agenciji. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, ali je njihova promena moguća i dozvoljena, najkasnije 20 dana pre otpočinjanja putovanja. Promena cene po ovom osnovu može predstavljati kako povećanje cene putovanja tako i srazmerno smanjenje cene putovanja, do koga dolazi nakon zaključenja ugovora o putovanju.

• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobicajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.

• Usluge vodiča i organizacije putovanja.

U cenu aranžmana nije uračunato:

• Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.

• Individulani transfer 60 evra po osobi, VIP transfer 150 evra po osobi, deca do 6 godina ne plaćaju transfer.

Jedinstvena cena putovanja u slučaju sopstvenog prevoza obuhvata:

• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h). Takođe, ne može se tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišćene zbog fakultativnih izleta.

• Usluge vodiča i organizacije putovanja

NAPOMENE:

SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE TURSKE, O USLOVIMA PUTOVANJA U VEZI SA ZDRAVSTVENIM, CARINSKIM ILI GRANIČNIM FORMALNOSTIMA KOJI VAŽE ZA DRŽAVU ČIJI PASOŠ POSEDUJU, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.


OPŠTE NAPOMENE:

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.

• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni cenu putovanja. Pored toga u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje, najkasnije 20 dana pre otpočinjana putovanja, ako putovanje traje duže od šest dana ili 7 dana pre otpočinjanja putovanja u slučaju putovanja koja traju između dva i šest dana. Minimalan broj putnika za realizaciju ovog putovanja je 100 putnika.

• Organizator putovanja takođe ima pravo da otkaže putovanje u slučaju neizbežnih i vanrednih okolnosti.

• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.

• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.

• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija istaknuta u ugovoru između organizatora putovanja i ino partnera važeća u momentu sklapanja ugovora. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.

• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni

• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.

• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

POSEBNE NAPOMENE:

• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag.

USLOVI PLAĆANJA:

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA:

- gotovinski – avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put.
- čekovima građana do 6 mesečnih rata.
- platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina).
- kreditnim karticama Intesa banke mogude je placati do 6 jednakih mesečnih rata.
- kreditnim karticama NLB banke plaćanje do 12 mesečnih rata.
- kreditnim karticama OTP banke plaćanje do 12 mesečnih rata.
- preko računa.
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/predračuna ugovara direktno sa bankom).
- administrativna zabrana (ako poslodavac/firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP).

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IN-0000005, počev od 01.10.2023. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs .

Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP D.O.O.

BIG BLUE GROUP doo

Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Katerorija licence A

CENOVNIK I PROGRAM PUTOVANJA ANTALIJSKA REGIJA BROJ 6.