Cena detaljno Štampaj

noći714714714710
Prijava11.0511.0518.0518.0525.0525.0531.0531.05
Odjava18.0525.0525.0501.0601.0608.0607.0610.06
Status2s2s
STANDARD TRENDY LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1585 2925 1725 3170 1830 3355 1870 2610
Prvo dete 2,00-6,99339 339 339 339 339 339 339 339
Prvo dete 7,00-14,99940 1609 1008 1728 1059 1819 1079 1449
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)940 1609 1008 1728 1059 1819 1079 1449
Drugo dete 7,00-14,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)940 1609 1008 1728 1059 1819 1079 1449
Drugo dete 7,00-14,99 (ako je 1.dete 7,00-14,99)940 1609 1008 1728 1059 1819 1079 1449
Jednokrevetna2185 4195 2395 4560 2550 4840 2610 3720
Treća osoba1230 2165 1320 2325 1385 2450 1415 1935
Prvo dete 2,00-6,99339 339 339 339 339 339 339 339
Prvo dete 7,00-14,99940 1609 1008 1728 1059 1819 1079 1449
STANDARD TRENDY SEA SIDE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1605 2965 1740 3205 1845 3390 1885 2635
Prvo dete 2,00-6,99339 339 339 339 339 339 339 339
Prvo dete 7,00-14,99948 1625 1016 1744 1067 1835 1087 1460
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)948 1625 1016 1744 1067 1835 1087 1460
Drugo dete 7,00-14,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)948 1625 1016 1744 1067 1835 1087 1460
Drugo dete 7,00-14,99 (ako je 1.dete 7,00-14,99)948 1625 1016 1744 1067 1835 1087 1460
Jednokrevetna2215 4255 2420 4610 2575 4885 2635 3755
Treća osoba1230 2175 1330 2350 1400 2480 1430 1955
Prvo dete 2,00-6,99339 339 339 339 339 339 339 339
Prvo dete 7,00-14,99948 1625 1016 1744 1067 1835 1087 1460
STANDARD LARGE LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1630 3010 1765 3255 1870 3435 1910 2665
Prvo dete 2,00-6,99339 339 339 339 339 339 339 339
Prvo dete 7,00-14,99956 1645 1028 1772 1083 1867 1103 1483
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)956 1645 1028 1772 1083 1867 1103 1483
Drugo dete 7,00-14,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)956 1645 1028 1772 1083 1867 1103 1483
Drugo dete 7,00-14,99 (ako je 1.dete 7,00-14,99)964 1657 1032 1776 1083 1867 1103 1483
Jednokrevetna2250 4325 2455 4685 2615 4965 2675 3815
Treća osoba1250 2215 1345 2385 1420 2515 1450 1980
Prvo dete 2,00-6,99339 339 339 339 339 339 339 339
Prvo dete 7,00-14,99956 1645 1028 1772 1083 1867 1103 1483
STANDARD TRENDY SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1635 3025 1775 3270 1875 3450 1915 2680
Prvo dete 2,00-6,99339 339 339 339 339 339 339 339
Prvo dete 7,00-14,99964 1657 1032 1775 1083 1867 1103 1483
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)964 1657 1032 1775 1083 1867 1103 1483
Drugo dete 7,00-14,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)964 1657 1032 1775 1083 1867 1103 1483
Drugo dete 7,00-14,99 (ako je 1.dete 7,00-14,99)964 1661 1036 1787 1089 1883 1111 1493
Jednokrevetna2265 4355 2475 4720 2630 4995 2690 3830
Treća osoba1250 2220 1350 2395 1425 2525 1455 1985
Prvo dete 2,00-6,99339 339 339 339 339 339 339 339
Prvo dete 7,00-14,99964 1657 1032 1775 1083 1867 1103 1483
STANDARD LARGE SEA SIDE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1645 3045 1780 3285 1885 3470 1925 2690
Prvo dete 2,00-6,99339 339 339 339 339 339 339 339
Prvo dete 7,00-14,99964 1661 1036 1788 1090 1883 1111 1494
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)964 1661 1036 1788 1090 1883 1111 1494
Drugo dete 7,00-14,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)964 1661 1036 1788 1090 1883 1111 1494
Drugo dete 7,00-14,99 (ako je 1.dete 7,00-14,99)972 1673 1040 1790 1090 1883 1111 1494
Jednokrevetna2270 4370 2480 4735 2635 5015 2695 3845
Treća osoba1260 2235 1360 2410 1435 2545 1460 2000
Prvo dete 2,00-6,99339 339 339 339 339 339 339 339
Prvo dete 7,00-14,99964 1661 1036 1788 1090 1883 1111 1494
STANDARD LARGE SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1675 3105 1815 3350 1915 3530 1955 2735
Prvo dete 2,00-6,99339 339 339 339 339 339 339 339
Prvo dete 7,00-14,99980 1693 1052 1819 1106 1914 1127 1516
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)980 1693 1052 1819 1106 1914 1127 1516
Drugo dete 7,00-14,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)980 1693 1052 1819 1106 1914 1127 1516
Drugo dete 7,00-14,99 (ako je 1.dete 7,00-14,99)988 1703 1056 1823 1106 1914 1127 1516
Jednokrevetna2320 4465 2530 4830 2685 5110 2745 3915
Treća osoba1285 2285 1385 2460 1460 2590 1485 2030
Prvo dete 2,00-6,99339 339 339 339 339 339 339 339
Prvo dete 7,00-14,99980 1693 1052 1819 1106 1914 1127 1516
BE FAMILY ROOM A SEA SIDE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi2635 5150 2895 5600 3085 5940 3160 4545
Prvo dete 2,00-6,99339 339 339 339 339 339 339 339
Prvo dete 7,00-14,99339 339 339 339 339 339 339 339
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)339 339 339 339 339 339 339 339
Drugo dete 7,00-14,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)339 339 339 339 339 339 339 339
Drugo dete 7,00-14,99 (ako je 1.dete 7,00-14,99)339 339 339 339 339 339 339 339
Trokrevetna po osobi1885 3560 2055 3860 2185 4090 2235 3155
Prvo dete 2,00-6,99339 339 339 339 339 339 339 339
Prvo dete 7,00-14,99339 339 339 339 339 339 339 339
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)339 339 339 339 339 339 339 339
Drugo dete 7,00-14,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)339 339 339 339 339 339 339 339
Drugo dete 7,00-14,99 (ako je 1.dete 7,00-14,99)339 339 339 339 339 339 339 339
Četvorokrevetna po osobi1510 2765 1640 2990 1735 3160 1770 2465
Prvo dete 2,00-6,99339 339 339 339 339 339 339 339
Prvo dete 7,00-14,99339 339 339 339 339 339 339 339

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 30% OD UKUPNE CENE ARANŽMANA DO 30.04.2024. ILI DO POPUNE KAPACITETA PO USLOVIMA RANIH REZERVACIJA.

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:

• Čarter let na relaciji Beograd – Antalija – Beograd.

• Grupni transfer autobusom od aerodroma u Antaliji do izabranog hotela, u odlasku i povratku.

• Aerodromske takse za čarter let u iznosu od 44,08 evra (26,08 evra ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla i 18 evra aerodroma Antalija). Plaćanje se vrši u agenciji. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, ali je njihova promena moguća i dozvoljena, najkasnije 20 dana pre otpočinjanja putovanja. Promena cene po ovom osnovu može predstavljati kako povećanje cene putovanja tako i srazmerno smanjenje cene putovanja, do koga dolazi nakon zaključenja ugovora o putovanju.

• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobicajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.

• Usluge vodiča i organizacije putovanja.

U cenu aranžmana nije uračunato:

• Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.

• Individulani transfer 60 evra po osobi, VIP transfer 150 evra po osobi, deca do 6 godina ne plaćaju transfer.

Jedinstvena cena putovanja u slučaju sopstvenog prevoza obuhvata:

• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h). Takođe, ne može se tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišćene zbog fakultativnih izleta.

• Usluge vodiča i organizacije putovanja

NAPOMENE:

SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE TURSKE, O USLOVIMA PUTOVANJA U VEZI SA ZDRAVSTVENIM, CARINSKIM ILI GRANIČNIM FORMALNOSTIMA KOJI VAŽE ZA DRŽAVU ČIJI PASOŠ POSEDUJU, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.


OPŠTE NAPOMENE:

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.

• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni cenu putovanja. Pored toga u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje, najkasnije 20 dana pre otpočinjana putovanja, ako putovanje traje duže od šest dana ili 7 dana pre otpočinjanja putovanja u slučaju putovanja koja traju između dva i šest dana. Minimalan broj putnika za realizaciju ovog putovanja je 100 putnika.

• Organizator putovanja takođe ima pravo da otkaže putovanje u slučaju neizbežnih i vanrednih okolnosti.

• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.

• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.

• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija istaknuta u ugovoru između organizatora putovanja i ino partnera važeća u momentu sklapanja ugovora. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.

• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni

• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.

• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

POSEBNE NAPOMENE:

• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag.

USLOVI PLAĆANJA:

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA:

- gotovinski – avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put.
- čekovima građana do 6 mesečnih rata.
- platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina).
- kreditnim karticama Intesa banke mogude je placati do 6 jednakih mesečnih rata.
- kreditnim karticama NLB banke plaćanje do 12 mesečnih rata.
- kreditnim karticama OTP banke plaćanje do 12 mesečnih rata.
- preko računa.
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/predračuna ugovara direktno sa bankom).
- administrativna zabrana (ako poslodavac/firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP).

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IN-0000005, počev od 01.10.2023. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs .

Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP D.O.O.

BIG BLUE GROUP doo

Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Katerorija licence A

CENOVNIK I PROGRAM PUTOVANJA ANTALIJSKA REGIJA BROJ 6.