Cena detaljno Štampaj

noći71471471071071471471071071071014710147107107107107107101471014710710710710710
Prijava03.0603.0604.0604.0605.0605.0609.0609.0610.0610.0611.0611.0612.0612.0615.0615.0616.0616.0617.0617.0617.0618.0618.0618.0619.0619.0620.0620.0621.0621.0622.0622.0623.0623.0624.0624.0624.0625.0625.0625.0626.0626.0627.0627.0628.0628.0629.0629.0630.0630.06
Odjava10.0617.0611.0618.0612.0615.0616.0619.0617.0624.0618.0625.0619.0622.0622.0625.0623.0626.0624.0627.0601.0725.0628.0602.0726.0629.0627.0630.0628.0601.0729.0602.0730.0603.0701.0704.0708.0702.0705.0709.0703.0706.0704.0707.0705.0708.0706.0709.0707.0710.07
Status2s2s2s1s1s1s2s1s1s1s
STANDARD POGLED KOPNO | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1520 2930 1555 2965 1570 2195 1705 2330 1760 3170 1760 3170 1740 2365 1740 2365 1740 2365 1760 2365 3240 1760 2365 3265 1760 2390 1760 2410 1760 2435 1785 2460 1805 2480 1830 2505 3405 1855 2525 3425 1875 2550 1900 2575 1920 2595 1920 2595 1920 2595
Prvo dete 2,00-2,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Prvo dete 3,00-11,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-2,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99)299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 3,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99)299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 3,00-11,99 (ako je 1.dete 3,00-11,99)884 1596 902 1614 921 1226 993 1298 1011 1723 1011 1723 1011 1316 1011 1316 1011 1316 1011 1316 1757 1011 1316 1768 1011 1327 1011 1339 1011 1350 1022 1361 1034 1373 1045 1384 1836 1056 1395 1847 1067 1406 1079 1418 1090 1429 1090 1429 1090 1429
Jednokrevetna2340 5030 2440 5130 2520 3695 2920 4090 3035 5725 3035 5725 3015 4190 3015 4190 3015 4190 3035 4190 5855 3035 4190 5900 3035 4235 3035 4275 3035 4320 3080 4360 3125 4405 3165 4450 6155 3210 4490 6200 3250 4535 3295 4575 3340 4620 3340 4620 3340 4620
Treća osoba1150 2140 1175 2165 1200 1620 1295 1715 1315 2305 1315 2305 1315 1740 1315 1740 1315 1740 1315 1740 2355 1315 1740 2375 1335 1755 1335 1775 1315 1790 1335 1810 1370 1825 1370 1840 2475 1385 1860 2490 1420 1875 1440 1895 1435 1910 1435 1910 1455 1910
STANDARD POGLED MORE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1600 3095 1635 3130 1650 2310 1790 2450 1845 3340 1845 3340 1825 2485 1825 2485 1825 2485 1845 2485 3405 1845 2485 3430 1845 2505 1845 2530 1845 2555 1865 2575 1890 2600 1910 2625 3570 1935 2645 3595 1960 2670 1980 2690 2005 2715 2005 2715 2005 2715
Prvo dete 2,00-2,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Prvo dete 3,00-11,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-2,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99)299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 3,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99)299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 3,00-11,99 (ako je 1.dete 3,00-11,99)924 1667 941 1684 958 1276 1026 1344 1043 1786 1043 1786 1043 1361 1043 1361 1043 1361 1043 1361 1820 1043 1361 1831 1043 1373 1043 1384 1043 1395 1054 1406 1065 1418 1076 1429 1899 1088 1440 1910 1099 1452 1110 1463 1122 1474 1122 1474 1122 1474
Jednokrevetna2475 5315 2575 5415 2660 3895 3065 4305 3190 6025 3190 6025 3170 4405 3170 4405 3170 4405 3190 4405 6160 3190 4405 6205 3190 4450 3190 4495 3190 4535 3230 4580 3275 4625 3320 4670 6470 3365 4715 6510 3410 4755 3450 4800 3495 4845 3495 4845 3495 4845
Treća osoba1200 2240 1225 2265 1250 1695 1345 1795 1370 2415 1370 2415 1370 1820 1370 1820 1370 1820 1370 1820 2465 1370 1820 2480 1390 1835 1390 1850 1370 1865 1390 1885 1425 1900 1420 1915 2575 1435 1930 2590 1470 1945 1485 1960 1485 1980 1485 1980 1505 1980
COMFORT LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1640 3175 1675 3210 1690 2370 1830 2505 1885 3415 1885 3415 1865 2540 1865 2540 1865 2540 1885 2540 3485 1885 2540 3510 1885 2565 1885 2585 1885 2610 1905 2635 1930 2655 1950 2680 3650 1975 2700 3670 2000 2725 2020 2750 2045 2770 2045 2770 2045 2770
Prvo dete 2,00-2,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Prvo dete 3,00-11,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Jednokrevetna2545 5465 2650 5570 2735 4005 3145 4415 3265 6185 3265 6185 3245 4520 3245 4520 3245 4520 3265 4520 6315 3265 4520 6355 3265 4560 3265 4605 3265 4645 3310 4690 3355 4730 3395 4775 6615 3440 4820 6660 3480 4860 3525 4905 3565 4945 3565 4945 3565 4945
Treća osoba1230 2305 1255 2330 1280 1740 1380 1840 1405 2480 1405 2480 1405 1865 1405 1865 1405 1865 1405 1865 2525 1405 1865 2545 1425 1880 1425 1895 1405 1910 1420 1930 1455 1945 1450 1960 2640 1465 1975 2655 1505 1990 1520 2005 1515 2025 1515 2025 1535 2025
SUPERIOR LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1680 3255 1715 3290 1730 2425 1870 2560 1920 3495 1920 3495 1900 2595 1900 2595 1900 2595 1920 2595 3565 1920 2595 3590 1920 2620 1920 2645 1920 2665 1945 2690 1970 2715 1990 2735 3730 2015 2760 3750 2040 2780 2060 2805 2085 2830 2085 2830 2085 2830
Prvo dete 2,00-2,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Prvo dete 3,00-11,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-2,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99)299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 3,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99)299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 3,00-11,99 (ako je 1.dete 3,00-11,99)963 1754 982 1773 1000 1339 1072 1411 1090 1881 1090 1881 1090 1429 1090 1429 1090 1429 1090 1429 1915 1090 1429 1926 1090 1440 1090 1452 1090 1463 1101 1474 1113 1486 1124 1497 1994 1135 1508 2005 1147 1519 1158 1531 1169 1542 1169 1542 1169 1542
Jednokrevetna2620 5610 2720 5710 2805 4105 3215 4515 3340 6330 3340 6330 3320 4620 3320 4620 3320 4620 3340 4620 6460 3340 4620 6505 3340 4665 3340 4710 3340 4750 3380 4795 3425 4840 3470 4885 6770 3515 4930 6815 3560 4970 3600 5015 3645 5060 3645 5060 3645 5060
Treća osoba1260 2370 1285 2395 1310 1785 1410 1885 1435 2545 1435 2545 1435 1910 1435 1910 1435 1910 1435 1910 2590 1435 1910 2605 1455 1925 1455 1940 1435 1955 1450 1975 1485 1990 1485 2005 2700 1500 2020 2715 1535 2035 1550 2050 1545 2070 1545 2070 1565 2070

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 30% OD UKUPNE CENE ARANŽMANA.

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:

• Čarter let na relaciji Beograd – Antalija – Beograd.

• Grupni transfer autobusom od aerodroma u Antaliji do izabranog hotela, u odlasku i povratku.

• Aerodromske takse za čarter let u iznosu od 41,56 evra (25,06 evra ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla i 16,5 evra aerodroma Antalija). Plaćanje se vrši u agenciji. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, ali je njihova promena moguća i dozvoljena do momenta polaska.

• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobicajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.

• Usluge vodiča i organizacije putovanja.

U cenu aranžmana nije uračunato:

• Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.

• Individulani transfer 50 evra po osobi, VIP transfer 150 evra po osobi, deca do 6 godina ne plaćaju transfer.

NAPOMENE:
SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE TURSKE, O USLOVIMA PUTOVANJA U VEZI SA ZDRAVSTVENIM, CARINSKIM ILI GRANIČNIM FORMALNOSTIMA KOJI VAŽE ZA DRŽAVU ČIJI PASOŠ POSEDUJU, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.

OPŠTE NAPOMENE:

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.

• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 100) najkasnije 20 dana pre otpočinjenja putovanja.

• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.

• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.

• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija na osnovu ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.

• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni

• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.

• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

POSEBNE NAPOMENE:

• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag.

USLOVI PLAĆANJA:

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČIN PLAĆANJA:

- Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put
- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnim karticama OTP banke moguće je plaćati do 12 jednakih mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO). Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.

Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana.


U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IM-0012287, počev od 01.10.2022. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs.

CENOVNIK ANTALIJA LETO 2023. br. 9 od 01.06.2023.
PROGRAM PUTOVANJA ANTALIJA LETO 2023. br. 9 od 01.06.2023.

BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.
Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Katerorija licence A