Cena detaljno Štampaj

noći71471471071071471471071071071014710147107107107107107101471014710710710710710
Prijava03.0603.0604.0604.0605.0605.0609.0609.0610.0610.0611.0611.0612.0612.0615.0615.0616.0616.0617.0617.0617.0618.0618.0618.0619.0619.0620.0620.0621.0621.0622.0622.0623.0623.0624.0624.0624.0625.0625.0625.0626.0626.0627.0627.0628.0628.0629.0629.0630.0630.06
Odjava10.0617.0611.0618.0612.0615.0616.0619.0617.0624.0618.0625.0619.0622.0622.0625.0623.0626.0624.0627.0601.0725.0628.0602.0726.0629.0627.0630.0628.0601.0729.0602.0730.0603.0701.0704.0708.0702.0705.0709.0703.0706.0704.0707.0705.0708.0706.0709.0707.0710.07
Status2s2s2s1s1s1s2s3s1s1s
SUPERIOR SOBA POGLED KOPNO | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1261 2202 1288 2229 1268 1692 1268 1692 1288 2229 1288 2229 1268 1692 1268 1692 1268 1692 1288 1692 2229 1288 1692 2229 1288 1692 1288 1692 1288 1692 1288 1692 1288 1692 1288 1692 2336 1288 1692 2370 1288 1726 1288 1763 1288 1797 1324 1835 1358 1870
Prvo dete 2,00-9,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-9,99 (ako je 1.dete 2,00-9,99)755 1224 768 1236 768 969 768 969 768 1236 768 1236 768 969 768 969 768 969 768 969 1236 768 969 1236 768 969 768 969 768 969 768 969 768 969 768 969 1292 768 969 1311 768 987 768 1006 768 1024 786 1043 805 1063
Jednokrevetna1722 3132 1760 3174 1740 2364 1740 2364 1760 3174 1760 3174 1740 2364 1740 2364 1740 2364 1760 2364 3174 1760 2364 3174 1760 2364 1760 2364 1760 2364 1760 2364 1760 2364 1760 2364 3332 1760 2364 3386 1760 2417 1760 2471 1760 2526 1814 2582 1868 2634
Treća osoba964 1616 982 1635 982 1260 982 1260 982 1635 982 1635 982 1260 982 1260 982 1260 982 1260 1635 982 1260 1635 1002 1260 1002 1260 982 1260 982 1260 1002 1260 982 1260 1711 982 1260 1735 1002 1288 1002 1312 982 1336 1006 1365 1051 1390
Prvo dete 2,00-9,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
SUPERIOR SEA SIDE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1295 2270 1321 2295 1301 1737 1301 1737 1321 2295 1321 2295 1301 1737 1301 1737 1301 1737 1321 1737 2295 1321 1737 2295 1321 1737 1321 1737 1321 1737 1321 1737 1321 1737 1321 1737 2405 1321 1737 2440 1321 1774 1321 1812 1321 1847 1358 1886 1393 1926
Prvo dete 2,00-9,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-9,99 (ako je 1.dete 2,00-9,99)771 1257 784 1269 784 992 784 992 784 1269 784 1269 784 992 784 992 784 992 784 992 1269 784 992 1269 784 992 784 992 784 992 784 992 784 992 784 992 1323 784 992 1341 784 1010 784 1028 784 1046 802 1064 820 1084
Jednokrevetna1770 3234 1810 3270 1790 2434 1790 2434 1810 3270 1810 3270 1790 2434 1790 2434 1790 2434 1810 2434 3270 1810 2434 3270 1810 2434 1810 2434 1810 2434 1810 2434 1810 2434 1810 2434 3435 1810 2434 3490 1810 2489 1810 2544 1810 2600 1865 2656 1920 2713
Treća osoba991 1673 1009 1691 1009 1301 1009 1301 1009 1691 1009 1691 1009 1301 1009 1301 1009 1301 1009 1301 1691 1009 1301 1691 1029 1301 1029 1301 1009 1301 1009 1301 1029 1301 1009 1301 1765 1009 1301 1794 1029 1325 1029 1354 1009 1379 1033 1404 1082 1430
Prvo dete 2,00-9,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
SUPERIOR SOBA POGLED MORE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1354 2383 1379 2409 1359 1821 1359 1821 1379 2409 1379 2409 1359 1821 1359 1821 1359 1821 1379 1821 2409 1379 1821 2409 1379 1821 1379 1821 1379 1821 1379 1821 1379 1821 1379 1821 2522 1379 1821 2561 1379 1860 1379 1895 1379 1935 1418 1975 1454 2011
Prvo dete 2,00-9,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-9,99 (ako je 1.dete 2,00-9,99)806 1325 819 1339 819 1041 819 1041 819 1339 819 1339 819 1041 819 1041 819 1041 819 1041 1339 819 1041 1339 819 1041 819 1041 819 1041 819 1041 819 1041 819 1041 1395 819 1041 1413 819 1060 819 1079 819 1098 837 1117 857 1137
Jednokrevetna1857 3405 1898 3445 1878 2558 1878 2558 1898 3445 1898 3445 1878 2558 1878 2558 1878 2558 1898 2558 3445 1898 2558 3445 1898 2558 1898 2558 1898 2558 1898 2558 1898 2558 1898 2558 3615 1898 2558 3673 1898 2614 1898 2671 1898 2729 1954 2787 2011 2846
Treća osoba1034 1754 1049 1772 1049 1359 1049 1359 1049 1772 1049 1772 1049 1359 1049 1359 1049 1359 1049 1359 1772 1049 1359 1772 1069 1359 1069 1359 1049 1359 1049 1359 1069 1359 1049 1359 1852 1049 1359 1881 1069 1384 1069 1414 1049 1440 1078 1470 1124 1496
Prvo dete 2,00-9,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
FAMILY ROOM LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi2007 3712 2051 3755 2031 2781 2031 2781 2051 3755 2051 3755 2031 2781 2031 2781 2031 2781 2051 2781 3755 2051 2781 3755 2051 2781 2051 2781 2051 2781 2051 2781 2051 2781 2051 2781 3946 2051 2781 4010 2051 2844 2051 2908 2051 2972 2114 3037 2178 3103
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Trokrevetna po osobi1456 2591 1485 2620 1465 1971 1465 1971 1485 2620 1485 2620 1465 1971 1465 1971 1465 1971 1485 1971 2620 1485 1971 2620 1485 1971 1485 1971 1485 1971 1485 1971 1485 1971 1485 1971 2747 1485 1971 2789 1485 2011 1485 2056 1485 2098 1526 2140 1568 2187
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Četvorokrevetna po osobi1179 2029 1200 2051 1180 1565 1180 1565 1200 2051 1200 2051 1180 1565 1180 1565 1180 1565 1200 1565 2051 1200 1565 2051 1200 1565 1200 1565 1200 1565 1200 1565 1200 1565 1200 1565 2146 1200 1565 2178 1200 1597 1200 1629 1200 1661 1232 1694 1264 1727
FAMILY ROOM SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi2128 3949 2175 3996 2155 2956 2155 2956 2175 3996 2175 3996 2155 2956 2155 2956 2155 2956 2175 2956 3996 2175 2956 3996 2175 2956 2175 2956 2175 2956 2175 2956 2175 2956 2175 2956 4201 2175 2956 4272 2175 3021 2175 3091 2175 3162 2240 3230 2311 3302
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Trokrevetna po osobi1533 2748 1565 2781 1545 2087 1545 2087 1565 2781 1565 2781 1545 2087 1545 2087 1545 2087 1565 2087 2781 1565 2087 2781 1565 2087 1565 2087 1565 2087 1565 2087 1565 2087 1565 2087 2916 1565 2087 2963 1565 2130 1565 2176 1565 2223 1612 2271 1655 2316
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Četvorokrevetna po osobi1237 2149 1262 2175 1242 1653 1242 1653 1262 2175 1262 2175 1242 1653 1242 1653 1242 1653 1262 1653 2175 1262 1653 2175 1262 1653 1262 1653 1262 1653 1262 1653 1262 1653 1262 1653 2274 1262 1653 2311 1262 1686 1262 1719 1262 1756 1295 1790 1329 1824

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 30% OD UKUPNE CENE ARANŽMANA.

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:

• Čarter let na relaciji Beograd – Antalija – Beograd.

• Grupni transfer autobusom od aerodroma u Antaliji do izabranog hotela, u odlasku i povratku.

• Aerodromske takse za čarter let u iznosu od 41,56 evra (25,06 evra ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla i 16,5 evra aerodroma Antalija). Plaćanje se vrši u agenciji. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, ali je njihova promena moguća i dozvoljena do momenta polaska.

• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobicajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.

• Usluge vodiča i organizacije putovanja.

U cenu aranžmana nije uračunato:

• Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.

• Individulani transfer 50 evra po osobi, VIP transfer 150 evra po osobi, deca do 6 godina ne plaćaju transfer.

NAPOMENE:
SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE TURSKE, O USLOVIMA PUTOVANJA U VEZI SA ZDRAVSTVENIM, CARINSKIM ILI GRANIČNIM FORMALNOSTIMA KOJI VAŽE ZA DRŽAVU ČIJI PASOŠ POSEDUJU, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.

OPŠTE NAPOMENE:

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.

• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 100) najkasnije 20 dana pre otpočinjenja putovanja.

• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.

• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.

• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija na osnovu ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.

• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni

• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.

• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

POSEBNE NAPOMENE:

• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag.

USLOVI PLAĆANJA:

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČIN PLAĆANJA:

- Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put
- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnim karticama OTP banke moguće je plaćati do 12 jednakih mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO). Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.

Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana.


U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IM-0012287, počev od 01.10.2022. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs.

CENOVNIK ANTALIJA LETO 2023. br. 9 od 01.06.2023.
PROGRAM PUTOVANJA ANTALIJA LETO 2023. br. 9 od 01.06.2023.

BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.
Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Katerorija licence A