INDIJA

POLAZAK: 15.10.2022. 15 DANA, AVIONOM

JORDAN I AKABA

POLAZAK: 04.11.2022. 10 DANA, AVIONOM

MAROKO

POLAZAK: 11.09.2022. 9 DANA, AVIONOM

MAROKO

POLAZAK: 06.11.2022. 9 DANA, AVIONOM

MEKSIKO

POLAZAK: 19.11.2022. 12 DANA, AVIONOM

SEVERNA INDIJA

POLAZAK: 01.11.2022. 15 DANA, AVIONOM

VIJETNAM

POLAZAK: 01.11.2022. 16 DANA, AVIONOM

ZANZIBAR

POLAZAK: 30.11.2022. 10 DANA, AVIONOM

ZANZIBAR

POLAZAK: 09.12.2022. 9 DANA, AVIONOM